Brevdueforeningen Dan 068 Frederikshavn

Til forsiden
Bestyrelsen med kontaktoplysninger
Oversigt over foreningens medlemmer
Foreningens historie kort fortalt
Billeder fra vores fotoalbum
Europavejret nu og tre dage frem
Links til stort og småt om duer og duefolk
Her kan du beregne duens flyvehastighed
Vores medlemsforum, hvor alle er velkomne
Pluk fra foreningens historie

1908-1926: Brevduesporten i Frederikshavn fylder 100 år i 2008.

I marts måned 1908 indkaldte skotøjsarbejder A. Jensen til møde hos restauratør M. Iversen i Danmarksgade i Frederikshavn. Her stiftede en kreds af byens borgere Brevdueforeningen Frederikshavn med Alfred Thomsen som foreningens første formand.

Foreningen havde syv medlemmer, da den blev stiftet:
 • Skomager M. Gårbo
 • Restauratør M. Iversen
 • Skotøjsarbejder A. Jensen
 • Cigarhandler Karl L. Jensen
 • Urmager Chr. Nielsen
 • Manufakturhandler Emil Svendsen
 • Ekviperingshandler Alfred Thomsen
Chr. Nielsen skulle senere være med til at stifte både Dan 026 Fladstrand og Dan 068 Frederikshavn.

Som noget af det første afholdt foreningen et gåse- og andespil, som gav et overskud på 28 kroner. Samme år afholdt man den første kapflyvning. Medlemmerne havde endnu ikke anskaffet sig kontrolure. I stedet benyttede man vogtere, som skulle sige god for hjemkomsten.

Af et notat i Brevduen nr. 6, 1909, fremgår det, at Brevdueforeningen Frederikshavn er en underafdeling til Brevdueforeningen Aalborg. Til sæsonen 1909 havde medlemmerne fået kontrolure, og de blev bl.a. benyttet ved en flyvning fra Gedser.

I 1913 bliver Brevdueforeningen Frederikshavn en selvstændig forening med handelsfuldmægtig Marius Jensen som formand. Blandt foreningens nye medlemmer i 1916 figurerer Christian Cloos, som senere bekostede et af byens vartegn, Cloos-tårnet.

I 1919 får alle brevdueforeninger tildelt et foreningsnummer, og Brevdueforeningen Frederikshavn bliver til Brevdueforeningen 024 Frederikshavn. Året efter får byen endnu en forening med stiftelsen af Brevdueforeningen 026 Fladstrand.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 3. marts, 1926, ophæves Brevdueforeningen 024 Frederikshavn. Man nedsætter et tremands-udvalg, som skal realisere foreningens aktiver og afvikle gælden.
1928: Brevdueforeningen Dan 068 Frederikshavn stiftes.

Den 11. december 1928 stiftes Brevdueforeningen Dan 068 Frederikshavn. Årskontingentet fastsættes til 12,00 kr. pr. medlem

Ugen efter stiftelsen afholdes et andespil, som indbringer 171,15 kr. - dermed var foreningens økonomiske grundlag sikret.

Foreningens første bestyrelse bestod af:
 • P.M. Petersen, formand
 • Chr. Nielsen, kasserer
 • Mandrup Hansen, sekretær
 • Chr. Rye
 • M. Jensen
Chr. Nielsen har således været med til at stifte alle de tidlige brevdueforeninger i Frederikshavn, idet han også var at finde blandt stifterne af Brevdueforeningen 026 Fladstrand i 1920.
1929: Dan 068 Frederikshavns første ringliste:
 • 1-70: P.M. Petersen
 • 71-100: M. Jensen
 • 101-150: P. Vester
 • 151-200: Chr. Rye
 • 201-230: Chr. Nielsen
 • 251-275: V. Jensen
 • 276-300: M. Hansen
 • 301-325: Asmussen
 • 326-400: Foreningen
Foreningen rådede ikke over eget klubhus, og helt frem til 1948 foregik indlevering af duer til flyvning på skift hos foreningens medlemmer.
1933: D. 23. marts vælges P. Vester som ny formand for foreningen, og nyvalgt til bestyrelsen blev P. Fischer og A. Clemmensen.

Middagen til Repræsentantskabsmødet koster 5 kroner. Samme år kan 25 kg flyvefoder købes for 7,50 kr. - og dueunger sælges i Brevduen for mellem 10 og 15 kr.
1935: Flyvning fra Rouen. Duerne blev indleveret d. 18. juli, og blev herefter sendt til Esbjerg, hvorfra de med båd blev fragtet til Antwerpen. Herfra blev duerne med tog kørt til Rouen, hvortil de ankom d. 23. juli. De blev sluppet d. 25. juli, og den første due landede i Frederikshavn d. 26. juli, klokken 11.04. Flyvehastigheden var 1190 m/m.

I vinteren 1935-36 blev der afholdt vinterflyvninger på afstande op til 30 km.
1941: Dan 068 Frederikshavn har 14 medlemmer.
1947: Mellem 1947 og 1956 havde Frederikshavn endnu en brevdueforening, Dan 0233 Bangsbo
1948: For 1.350 kroner køber foreningen en tyskerbarak, som opstilles på Statsbanernes areal ved Parallelvej. Det var en praktisk foranstaltning. Duerne blev jo sendt med tog, og lejen var billig.
1968: Pladsen på Parallelvej var efterhånden blevet for trang, og foreningen flyttede derfor til huset på Skelvej 27. Her havde foreningen et hyggeligt mødested, og der blev fortalt mange skrøner og anekdoter, når medlemmerne mødtes søndag formiddag. Fra tiden huskes især redaktør Gram Mikkelsen, som altid var god for en historie eller to.
1984: Efter 16 år på Skelvej var det igen tid at finde større lokaler, og valget faldt på lokalerne på Højrupsvej. Her rykkede foreningen ind i store og lyse lokaler med masser af plads til foreningens arbejde.
2007: Lokalerne på Højrupsvej var efterhånden blevet for store, idet medlemstallet i foreningen havde dalet. I efteråret 2007 solgte foreningen huset, og rykkede i stedet til Knivholt Hovedgård.
2008: Brevdueforeningen Dan 068 Frederikshavn kan fejre sit 80-års jubilæum i nye omgivelser, og er nu også kommet på internettet.
Dan 068 Frederikshavn 1928-2008

Brevdueforeningen Dan 068 Frederikshavn - Knivholt Hovedgård - Hjørringvej 180 - 9900 Frederikshavn